Zápis detí do MŠ

25.02.2019 09:21

ZÁPIS DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY
SLOVENSKÁ ĽUPČA

na školský rok 2019/2020

bude prebiehať v dňoch

od 8.4.2019. do 10.4.2019

 

Vyplnenú žiadosť s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast
rodič s dieťaťom doručí
v čase od 10:30 hod. do 12:00 hod.
riaditeľke MŠ Slovenská Ľupča.

 

Podmienky prijímania detí do MŠ:

·       Prednostne: deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

·       v druhom poradí: deti staršie ako tri roky

·       v ďalšom poradí: deti mladšie ako tri roky budú prijímané podľa dátumu narodenia v poradí od najstarších po najmladšie pokiaľ bude voľná kapacita MŠ

Podmienkou prijatia všetkých detí sú osvojené základné hygienické návyky.

 

Naša materská škola ponúka:

  1. plavecký a lyžiarsky výcvik
  2. hypoterapia - jazda na poníkoch
  3. zimná a letná olympiáda
  4. anglický jazyk
  5. logopedická a psychologická depistáž
  6. tvorivé dielne pre deti a rodičov
  7. organizovanie a zapájanie detí do súťaží: spevácke, recitačné, výtvarné a športové
  8. realizovanie aktivít s regionálnou tematikou a v projekte Zdravá škola
  9. divadlá a besedy pre deti
  10. dopravné ihrisko v areáli MŠ s dopravnými prostriedkami         

—————

Späť 

Dnes je: , meniny má: , zajtra:


PONÍKY prídu do MŠ
25.06.2019

1jazda = 2,00 €